User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
1
崔麒锐
41.085%
2
张捷
58.343%
3
xgq
71.607%
4
yujianshuo
51.272%
5
louyuchen
50.314%
6
戚家柯
51.818%
7
齐天大圣
54.630%
8
40.580%
9
我是XXX的爸爸 牛逼的墨水 紫色的墨水 哈哈 都是墨水
45.695%
10
鲁楠
55.354%
11
zhutianzi
64.706%
12
黄邵辉
59.459%
13
chukaiyang
66.396%
14
我不是针对各位,我是想说在座的各位都是渣渣
47.647%
15
坠落的天使
70.000%
16
东邪黄药师
60.358%
17
lixinyi
55.370%
18
南帝段智兴
36.063%
19
费扬
50.820%
20
北丐洪七公
47.738%
21
清风明月
65.894%
22
武帝张三丰
48.303%
23
huangkairui
58.478%
24
雄鹰
56.463%
25
吴若冰
79.293%
26
袁周锐
59.533%
27
小鸡
53.704%
28
看见的人都是我干儿子
39.831%
29
陈家褀
53.937%
30
丐帮落天雷
38.081%
31
徐胜蓝
69.364%
32
龙向欣
86.466%
33
隐形者
57.000%
34
瀑布飞流
55.612%
35
。。。。。。。
39.350%
36
耗子英明,鼠届精英!
53.191%
37
酸酸甜甜的橙子
30.341%
38
陈科楠
49.735%
39
huanghan
67.407%
40
xiaoyang
74.380%
41
王晨睿
34.979%
42
包子
38.356%
43
zhao1
69.369%
44
黄锦煊
76.289%
45
严诗颖
55.303%
46
鲍钰晨
46.711%
47
信不信我的名字是12个字
40.828%
48
施添铧
42.500%
49
keke
66.337%
50
yyy
65.049%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250