User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
1
崔麒锐
41.011%
2
张捷
58.343%
3
xgq
71.384%
4
louyuchen
50.314%
5
yujianshuo
51.023%
6
戚家柯
52.057%
7
齐天大圣
54.630%
8
你爸一边哭一边
41.022%
9
zhutianzi
64.865%
10
黄邵辉
59.459%
11
chukaiyang
66.396%
12
坠落的天使
70.000%
13
lixinyi
55.370%
14
鲁楠
52.144%
15
牛逼的墨水
51.584%
16
费扬
50.820%
17
骚文哲贼骚
48.198%
18
一叶之秋
35.413%
19
东邪黄药师
59.302%
20
清风明月
65.894%
21
奎狼战魂
47.765%
22
雄鹰
56.463%
23
吴若冰
79.293%
24
袁周锐
59.766%
25
陈家褀
53.937%
26
鸟人
43.631%
27
西瓜
40.663%
28
小鸡
51.639%
29
huangkairui
55.656%
30
徐胜蓝
69.364%
31
我是谁,在哪,要往何处去!
37.987%
32
龙向欣
86.466%
33
世界无敌超人
56.771%
34
瀑布飞流
55.612%
35
聪明绝顶,足智多谋的游戏王 耗子
52.941%
36
酸酸甜甜的橙子
30.341%
37
星皇
42.358%
38
huanghan
67.407%
39
xiaoyang
74.380%
40
王晨睿
36.161%
41
zhao1
69.369%
42
baozi
38.384%
43
陈科楠
51.449%
44
信不信我的名字是12个字
40.828%
45
施添铧
42.500%
46
keke
66.337%
47
lizi
50.769%
48
yyy
66.327%
49
黄鎔铸
56.250%
50
沈煜涵
57.143%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250