User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
1
崔麒锐
40.767%
2
张捷
58.343%
3
xgq
70.000%
4
yujianshuo
51.272%
5
louyuchen
50.314%
6
榴芒小时候可黄了*
42.683%
7
戚家柯
51.818%
8
灵犀
45.668%
9
心有灵犀
46.015%
10
齐天大圣
54.630%
11
40.580%
12
鲁楠
55.354%
13
zhutianzi
64.706%
14
黄邵辉
59.459%
15
chukaiyang
66.396%
16
坠落的天使
70.000%
17
东邪黄药师
60.000%
18
lixinyi
55.370%
19
wanjunming
35.837%
20
费扬
50.820%
21
清风明月
65.894%
22
武帝张三丰
48.303%
23
huangkairui
58.478%
24
雄鹰
56.463%
25
酸甜小柠檬
38.515%
26
射狼小时候可绿了*
64.173%
27
吴若冰
79.293%
28
袁周锐
59.533%
29
小鸡
53.704%
30
陈家褀
53.937%
31
丐帮落天雷
38.081%
32
徐胜蓝
69.364%
33
龙向欣
86.466%
34
隐形者
57.000%
35
。。。。。。。
38.947%
36
瀑布飞流
55.612%
37
53.191%
38
王颢诚
39.676%
39
酸酸甜甜的橙子
30.341%
40
陈科楠
49.735%
41
huanghan
67.407%
42
xiaoyang
74.380%
43
王晨睿
34.661%
44
包子
38.356%
45
应姚淇
37.037%
46
zhao1
69.369%
47
严诗颖
55.303%
48
鲍钰晨
46.711%
49
朱冠亦
25.540%
50
信不信我的名字是12个字
40.828%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300