OI Mode RankList -- 5月20日作业

Download
RankUserNickSolvedPenaltyMark ABCDE
13327945968黄邵辉000:00:00000
2wuruobing吴若冰000:00:00000000
3zhutianzizhutianzi000:00:0000
4zhangjingyi坠落的天使000:00:0000
5zhangjie张捷000:00:0000
6yujianshuoyujianshuo000:00:00000000
7yuanzhourui袁周锐000:00:000000
8xushenglan徐胜蓝000:00:000000
9xurui东邪黄药师000:00:0000000
10xgqxgq000:00:0000
11qijiake戚家柯000:00:00000
12chenjiaqi陈家褀000:00:0000
13louyuchenlouyuchen000:00:00000000
14lixinyilixinyi000:00:00000000
15liuminsheng雄鹰000:00:00000
16huangyuying清风明月000:00:000000
17huangrongzhu黄鎔铸000:00:000000
18feiyang费扬000:00:000000
19fangyucheng27齐天大圣000:00:0000000
20cuiqirui崔麒锐000:00:0000
21chukaiyangchukaiyang000:00:0000000
22zzh20061102超级无敌大天才周子涵000:00:0000